Homeshop logo

HomeShop เพื่อบ้าน เพื่อคุณ..

ศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และตกแต่งบ้านครบวงจร จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อิฐ หิน ปู ทราย และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ

... ... ... ...

สาขาร้อยเอ็ด

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000030 208 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-032-144 แฟกซ์ 043-513402 มือถือ 087-2279243, 091-0192999

สาขาบัวขาว

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขา 00001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000404 663 หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทร. 043-012020 แฟกซ์ 043-851344 มือถือ 088-3394445, 091-0652999

สาขาพังโคน

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขา 00002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000404 99/9 หมู่ที่ 6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร. 042-091000 แฟกซ์ 042-734914 มือถือ 091-8182999

สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา 00001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455558000020 440 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 โทร. 043-021010 แฟกซ์ 043-790288 มือถือ 091-8907999

สาขาสุวรรณภูมิ

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา 00002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455558000020 103 หมู่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร. 043-032139

สาขานางรอง

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด สาขา 00001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000030129 หมู่ 6 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร. 044-115048

สาขากระนวน

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา 00005

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455558000020 เลขที่ 48 หมู่ที่ 19 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร 043-002551

สาขาอำนาจเจริญ

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา 00006

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455558000020 เลขที่ 415 หมู่ 5 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทร.043-012008